Menu

Category: ฉีดไขมัน

ฉีด ปรับ รูป หน้า ด้วยไขมันทำให้หน้าเด็กลงได้อย่างไร

0 Comments

ฉีด ปรับ รูป หน้า คือ การฉีดไขมัน ปลูกถ่ายเซลล์ไขมันร่างกายโดยการย้ายจากตำแหน่งหนึ่งไปปยังตำแหน่งหนึ่ง โดยจะทำการสลายไขมันบริเวณก้น หน้าท้อง หรือต้นขา เพื่อดูดไขมันออกมา แล้วนำมาปั่นแยกไขมันดีที่ประกอบด้วยสเต็มเซลล์ที่มีอายุ โดยกระบวนการนี้ถือเป็นกระบวนสำคัญที่สุดในการปลูกถ่ายไขมันเลยก็ว่าได้ เพราะจะต้องควบคุมอุณหภูมิในกระบวนการให้เหมาะสม เพื่อรักษาสภาพของสเต็มเซลล์ในไขมันให้ยังคงมีชีวิตอยู่